Tabela opłat za przejazd

W kilku naszych taksówkach możesz zapłacić kartą, o szczegóły pytaj dyspozytora.

Płatność kartą

Opłaty stałe:

Opłata początkowa 5 zł 
Opłata za postój 40 zł/godz. 

Obowiązujące taryfy:

. Opłata standardowa
I taryfa 2,50 zł
II taryfa 3,75 zł
III taryfa 5 zł
IV taryfa 5 zł